Ψηφιακες εφαρμογες με την υπογραφη της Cardisoft

Την ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλου μέρους του έργου “Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την προώθηση της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ” για τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ανέλαβε η  Cardisoft, θυγατρική του oμίλου Entersoft. Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη και προώθηση της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες που συμβάλλουν στη συντονισμένη προώθηση των εξαγωγέων στο εξωτερικό, όπως eNewBusinessForum, eExhibition και Newsletters.

Το εν λόγω έργο συμπεριλαμβάνει επίσης τη συλλογή δεδομένων και την αξιολόγηση της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησης (eSelf Assessment), αλλά και τη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις με εργαλεία business Matching Tools (ePartenariat, eCongress, VideoConferencing, eInterpreter και Web Video Conferencing).

Ο ΣΕΒΕ παρουσίασε σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση το σύνολο του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος “Ψηφιακή σύγκλιση 2007-2013”.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.