Και η ΒΕΧΡΩ στηριζεται σε λυσεις της Impact

Τις λύσεις άυλης ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Impact επέλεξε η ΒΕΧΡΩ,  εταιρεία  η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία χρωμάτων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η ΒΕΧΡΩ μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης Paperless Connect, αποστέλλει αυτοματοποιημένα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια σε πελάτες της, έχοντας επιβεβαίωση για την παραλαβή τους. Παράλληλα, λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα παραγγελιών και αποστέλλει ηλεκτρονικά τα μηνύματα των παραστατικών που εκδίδει.

Έτσι, επιτυγχάνει μεγάλο διαχειριστικό όφελος τόσο ή ίδια, όσο και οι πελάτες της, αφού έχει αυτοματοποιηθεί η διαδικασία της καταχώρησης. Τέλος, έχει στη διάθεσή της ταυτόχρονους ελέγχους μεταξύ των παραστατικών που εκδίδει και των αντίστοιχων πληροφοριών που λαμβάνουν οι πελάτες της για την αυτοματοποιημένη καταχώρησή τους.