Χρηματοδοτηση €5,52 εκατ. για αναπτυξη εφαρμογων λογισμικου

Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις οι εταιρείες πληροφορικής, φυσικά πρόσωπα και start- ups εταιρίες προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ευρωπαϊκό έργο Fractals τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του 3ου Μembers Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.

Ο σχεδιασμός για το πρόγραμμα Fractals, το οποίο χρηματοδοτεί την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού υποστήριξης στον αγροδιατροφικό τομέα ξεκίνησε από τον ΣΕΠΒΕ πριν από ένα χρόνο. Ο Σύνδεσμος ανέλαβε και την πρωτοβουλία να ενημερώνει και να υποστηρίζει τα μέλη του σε θέματα τεχνικής φύσεως για την υποβολή των προτάσεών τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε €5,52 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 50-60 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Web Entrepreneurs απ’ όλη την Ευρώπη προκειμένου να αναπτύξουν εφαρμογές πληροφορικής για τον αγροδιατροφικό τομέα, αξιοποιώντας την τεχνολογία Fireware.