Νεα τεχνολογια software in silicon απο την Oracle

Στην ανακοίνωση της νέας τεχνολογίας Software in Silicon προχώρησε η Oracle, επεκτείνοντας με τον τρόπο αυτό τη σχεδιαστική φιλοσοφία των engineered συστημάτων στα chip. Η τεχνολογία Software in Silicon έχει σχεδιαστεί από κοινού από μηχανικούς λογισμικού της Oracle και μηχανικούς μικροεπεξεργαστών, και υλοποιεί επιταχυντές απευθείας στον επεξεργαστή, παρέχοντας ένα πλούσιο σετ δυνατοτήτων που επιτρέπει γρήγορη ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και εφαρμογών οι οποίες όχι μόνο είναι πιο αξιόπιστες, αλλά επίσης εκτελούνται ταχύτερα.

Ειδικότερα, το Oracle Software in Silicon Cloud παρέχει στους προγραμματιστές ένα περιβάλλον εικονικής μηχανής έτοιμο για χρήση, στο οποίο μπορούν να εγκαθιστούν, να δοκιμάζουν και να βελτιώνουν τον κώδικα σε μια αξιόπιστη και ασφαλή πλατφόρμα cloud με την ισχύ της τεχνολογίας Software in Silicon στους επερχόμενους επεξεργαστές SPARC M7 της Oracle που εκτελούν Oracle Solaris.

Αυτή η λειτουργικότητα που βασίζεται στον επεξεργαστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστούν και να αποτραπούν περιπτώσεις αλλοίωσης των δεδομένων και παραβιάσεων της ασφάλειας. Από δοκιμές υπό φόρτο εργασίας έχουν προκύψει αποτελέσματα κατά μέσο όρο 40 φορές υψηλότερης ταχύτητας σε σχέση με εργαλεία που βασίζονται καθαρά στο λογισμικό, ενώ ορισμένες δοκιμές έδειξαν ότι η νέα τεχνολογία είναι πάνω από 80 φορές ταχύτερη.

Οι χρήστες του Oracle Software in Silicon Cloud θα έχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Oracle Solaris Studio που περιλαμβάνει εργαλεία για τον εντοπισμό διάφορων τύπων σφαλμάτων αλλοίωσης της μνήμης και παρέχει αναλυτικές διαγνωστικές πληροφορίες που βοηθούν τους προγραμματιστές να βελτιώσουν γρήγορα την αξιοπιστία του κώδικα.

Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Software in Silicon τα οποία έχουν υλοποιηθεί στον επερχόμενο επεξεργαστή Oracle SPARC M7 είναι το Application Data Integrity, η πρώτη στα χρονικά ολοκληρωμένη υλοποίηση για την επικύρωση της πρόσβασης στη μνήμη με βάση τον υλικό εξοπλισμό, και το Query Acceleration, που βελτιώνει τις επιδόσεις κατά την επεξεργασία in-memory ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων, χάρη στη λειτουργία επί ροών δεδομένων απευθείας από τη μνήμη μέσω διεπαφών εξαιρετικά υψηλού εύρους ζώνης.