Το Microsoft Office 365 εξοικονομει πορους για τις εταιρειες

Τον απολογισμό της για τους εννέα μήνες χρήσης του Office 365 έκανε η Action Global Communications, εταιρεία με εξειδίκευση στον κλάδο των δημοσίων σχέσεων, αποδεικνύοντας ότι η λύση της Microsoft μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμους πόρους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτό το διάστημα η Action Global Communications, η οποία δραστηριοποιείται σε ένα διεθνές δίκτυο που καλύπτει 40 αγορές, κατόρθωσε σε ορισμένες χώρες να εξοικονομήσει έως και 25% σε έξοδα που αφορούν τηλεφωνικούς λογαριασμούς, ενώ βελτίωσε δραστικά τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Με την εφαρμογή του Microsoft Office 365, το λογισμικό άμεσης επικοινωνίας Lync χρησιμοποιείται πλέον για την επικοινωνία και τις τηλεδιασκέψεις σε όλο το δίκτυο της Action, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Με την ανταλλαγή και πρόσβαση σε πληροφορίες να έχει γίνει πλέον ευκολότερη, το προσωπικό της Action αξιοποιεί καθημερινά την υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), ενώ οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται με ένα απλό βήμα.

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι άδειες χρήσεις του Microsoft Office διανέμονται στους εργαζομένους από τα κεντρικά γραφεία καθιστά ευκολότερη την αναδιανομή των αδειών χρήσης σε κάποιον άλλο υπάλληλο, όταν ένα από τα μέλη της ομάδας αποχωρήσει από την εταιρεία. Παράλληλα επιτρέπει τη διαχείριση όλων των αδειών χρήσης του λογισμικού από ένα κεντρικό σημείο. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του εταιρικού εσωτερικού δικτύου (Intranet) επιτρέπει στην ομάδα της Action να έχει άμεση συνεργασία με τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο. Ήδη έχει δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα πληροφοριών που επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών και αιτήματα πελατών.

Τέλος, πολλές διαδικασίες διεκπεραιώνονται πλέον μέσω της κεντρικής πλατφόρμας cloud, με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε τεχνικών προβλημάτων εντός της εταιρείας να γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο αποτελεσματικά. Η εταιρεία επίσης μελετά τις υπηρεσίες Microsoft SharePoint για την ηλεκτρονική διασύνδεση των διαφόρων γραφείων της.