Χερι- χερι, e-commerce και mobility

Είναι γεγονός ότι το e-commerce αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς τόσο διεθνώς όσο και την Ελλάδα. Και απ’ ό,τι φαίνεται το e-commerce θα κινηθεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση καθώς η εδραίωση του mobility στις συνήθειες των καταναλωτών παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο. Αρκεί, όμως, οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τις κατάλληλες λύσεις ασφαλείας που θα μπορέσουν να συγκεράσουν mobility και e-commerce.  Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε η έρευνα της RSA με τίτλο “Ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω mobile συσκευών: Φίλος ή εχθρός;”, η οποία αξιολόγησε τις νέες τάσεις αλλά και τον οικονομικό αντίκτυπο του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω mobile συσκευών. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 250 μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες είχαν κατά μέσο όρο έσοδα ύψους $2,54 δις.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης έχουν ως εξής:

• Το 1/3 των επιχειρήσεων δήλωσε ότι το εύρος των εσόδων που αποκομίζουν από το διαδίκτυο ανέρχεται στο ύψος του 26-50% του συνολικού τους τζίρου.

• Το 25% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι το 11-25% των εσόδων τους προέρχεται από εφαρμογές για mobile συσκευές.

• Το 50% αναμένει τα έσοδα που προέρχονται από τις συγκεκριμένες συσκευές να αυξηθούν κατά 11-50% τα επόμενα 3 χρόνια.

• Το 30% των οργανισμών προβλέπει αύξηση 51-100% των εσόδων που προέρχονται από mοbile συσκευές.

Τα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν ότι το διαδίκτυο και το mοbile κανάλι αποτελούν μια βασική πηγή εσόδων. Τα συγκεκριμένα, μεγάλα ποσοστά καθιστούν απαραίτητη για τις εταιρίες την εύρεση λύσεων για την προστασία των εσόδων τους από ενδεχόμενες απάτες. Ο μεγάλος αριθμός απωλειών, υποδεικνύει την ύπαρξη ενός ιδιαιτέρως σοβαρού προβλήματος το οποίο δεν αντιμετωπίζεται κατάλληλα από τα υπάρχοντα συστήματα και τις σχετικές διαδικασίες. Επιπλέον, καθώς η πλειονότητα των εταιρειών προσδοκά στην συνεχή αύξηση αυτών των εσόδων, προκύπτει μια επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση των συναλλαγών.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η πλειοψηφία των εταιρειών διατηρεί μια λανθασμένη αντίληψη σχετικά με το θέμα της ασφάλειας: 2/3 των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για να εντοπίσουν γρήγορα και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε διαδικτυακή επίθεση που μπορεί να επηρεάσει τις ιστοσελίδες τους. Ωστόσο, το 59% όσων ρωτήθηκαν, δήλωσαν πως έχουν χάσει έως και 25% των εσόδων της εταιρίας λόγω δραστηριοτήτων εξαπάτησης.

Οι δραστηριότητες μέσω mobile συσκευών αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο, αυξάνοντας τον κίνδυνο της απάτης. Για τον λόγο αυτό, οι εταιρίες πρέπει να ενισχύσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας τους καθώς και τις διαδικασίες login και authentication. Σχεδόν το 20% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η απάτη μέσω mobile συσκευών, κυμαίνονταν μεταξύ 25 έως 49% του συνόλου, ποσοστό που έχει οδηγήσει τους οργανισμούς σε μια μέση απώλεια $92 δις. Επιχειρήσεις με έσοδα άνω του $1 δις, υπέστησαν απώλειες εσόδων μεταξύ $15 και $240 εκατ. λόγω υποθέσεων που σχετίζονται με απάτες στο διαδίκτυο και το mobile κανάλι ενώ οι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έσοδα από $100 έως $999 εκατ. είχαν απώλειες από $3 έως $13 εκατομμύρια.

Η έρευνα δείχνει ότι οι εταιρείες θα κινηθούν προς τα πλέον προηγμένα μέσα πιστοποίησης ταυτότητας. Σήμερα τα πιο γνωστά συστήματα είναι εκείνα που απαιτούν ένα απλό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Το 47% του δείγματος ανέφερε ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια, σχεδιάζει να εφαρμόσει προηγμένους μηχανισμούς ασφαλείας, όπως συστήματα που βασίζονται σε χρήση βιομετρικών στοιχείων και άλλα.

Η χρήση των προηγμένων εργαλείων ανάλυσης που παρακολουθούν μοτίβα συμπεριφορών και αντιμετωπίζουν τις απάτες, θα αυξηθεί κατά 50% τα επόμενα χρόνια. Το 74% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή εργαλεία ανάλυσης για την ανίχνευση επιθέσεων στο διαδίκτυο και σε mobile συσκευές σε πραγματικό χρόνο.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.