Στρατηγικη συνεργασια Cloudbiz και Inform Λυκος

Η Cloudbiz, πάροχος προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών και συστημάτων CRM στην Ελλάδα, προχώρησε στην υπογραφή αποκλειστικής συμφωνίας με την Inform Λύκος με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η συγκεκριμένη δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική αγορά, όπως τόνισαν οι δύο εταιρείες, αλλά αφορά όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η Inform και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και των δυο εταιρειών στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων Loyalty, μέσω της προσφοράς εξειδικευμένων και καθετοποιημένων End 2 End λύσεων στον πελάτη.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι δυο εταιρίες παρουσίασαν τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό, αλλά και τις καταναλωτικές τάσεις που αναμένεται να διαμορφωθούν το 2015. Πιο συγκεκριμένα, η Cloudbiz έχοντας εδραιώσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά Loyalty Services και προγραμμάτων CRM και με δραστηριότητα σε 7 χώρες, για το 2015 στοχεύει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των πελατών της, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε περισσότερες από 35 εταιρείες και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επέκτασης στη διεθνή αγορά, μέσω στρατηγικών συνεργασιών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Παράλληλα, η Cloudbiz, ως  κατεξοχήν συνεργάτης στον τομέα των προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών, εκτιμά πως οι καταναλωτές το 2015 θα συνεχίσουν να αναζητούν τις προσφορές και να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία είναι value for money, ο νόμος του pareto που προβλέπει ότι το 20% των ενεργών και loyal πελατών αποτελεί το 80% του τζίρου θα συνεχίσει να ισχύει, ο μέσος καταναλωτής είναι εγγεγραμμένο μέλος κατά μέσο όρο σε 7 με 8 σχήματα, η πολιτική και οικονομική κατάσταση θα συνεχίσει να επηρεάζει την ψυχολογία και κατ’ επέκταση την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.