Στον τομεα του Web Analytics στρεφει το ενδιαφερον της η Digimark

Τη σημασία που δίνει η Digimark στον κρίσιμο τομέα του Web Analytics, αποδεικνύει η κίνηση της εταιρείας να προχωρήσει στην πιστοποίησή της πάνω στο εργαλείο “Enterprise Marketing Management” της IBM. Η Digimark διαβλέπει μια αυξανόμενη τάση, άρα και ευκαιρία, στην αγορά για την εφαρμογή τέτοιων εργαλείων. Τα εν λόγω εργαλεία έχουν ως λειτουργίες τη μέτρηση, συλλογή, ανάλυση και αναφορά δεδομένων από το διαδίκτυο και στόχο την κατανόηση και βελτιστοποίηση της χρήσης του.

Μάλιστα, η Digimark αποφάσισε να  επενδύσει στην τεχνογνωσία του συγκεκριμένου εργαλείου της IBM, ακριβώς λόγω της ανωτερότητάς του αλλά και της ολιστικής προσέγγισης που προσφέρει έναντι των αναγκών των επιχειρήσεων. Αντίθετα, αντίστοιχα free εργαλεία παρέχουν πολύ βασική πληροφόρηση και δεν επιτυγχάνουν ακριβή μέτρηση του ROI μίας επένδυσης σε διαδικτυακές ενέργειες.

Σημειωτεόν, πως η Digimark επεκτείνει την 20ετή συνεργασία της με την IBM, όντας μία από τις ελάχιστες εταιρίες στην Ελλάδα που της έχει δοθεί η εν λόγω πιστοποίηση.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.