Σημαντικη πιστοποιηση για τη Softοne

Μια σημαντική πιστοποίηση όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών έλαβε η Softone, καθώς η εταιρεία πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO 27001:2005 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, όπως ανακοινώθηκε σχετικά.

Οι διεργασίες του συστήματος επιθεωρήθηκαν από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, ο οποίος τεκμηρίωσε και βεβαίωσε την πλήρη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του προτύπου αναφορικά με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού για την παροχή on-premise και cloud υπηρεσιών.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.