Μια ακομη ασφαλιστικη εταιρεια επιλεγει λυσεις της SAS

Στην ανακοίνωση στρατηγικής συνεργασίας με την SAS προχώρησε η International Life, στους νευραλγικούς τομείς του Solvency II και της πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η International Life ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία των συναλλαγών της, έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της και την προστασία των συμφερόντων τους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το Solvency II, η International Life επέλεξε την ολοκληρωμένη end-to-end πλατφόρμα SAS Risk Management for Insurance, προκειμένου να  είναι σε θέση να προσδιορίζει με ακρίβεια τα διαθέσιμα κεφάλαια που απαιτούνται. Παράλληλα, η διαδικασία παραγωγής των εποπτικών αναφορών στο πλαίσιο του Solvency II, θα είναι αυτοματοποιημένη, με ενσωματωμένους κανόνες επικύρωσης.

Επιπλέον, με στόχο την καταπολέμηση της απάτης στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, η International Life επέλεξε την ολοκληρωμένη λύση SAS Fraud Framework for Insurance. Η συγκεκριμένη λύση μέσω πολλαπλών τεχνικών παρέχει προληπτική ανίχνευση, αντιμετώπιση και αποδοτική διαχείριση ασφαλιστικής απάτης  στον τομέα των απαιτήσεων για αποζημιώσεις. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία μειώνει τις ζημιές ενώ παράλληλα αυξάνει την παραγωγικότητα και την αξιοπιστία της, καταπολεμώντας την απάτη .