Στη SCICOM η υποστηριξη των Coffeeway

Τα καταστήματα Coffeeway, σχεδιάζοντας την αναβάθμιση της λειτουργίας τους για την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών τους, ανέθεσαν στη SCICOM την υποστήριξη του πληροφοριακού τους συστήματος, Microsoft Dynamics και LS Retail.  Η κίνηση αυτή δρομολογήθηκε στα πλαίσια εφαρμογής μιας νέας στρατηγικής της εταιρείας που στόχο έχει να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της, μέσα από μία ριζική αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών, της άμεσης επικοινωνίας και της εφαρμογής μιας πιο στενής σχέσης με τους πελάτες και συνεργάτες.

H SCICOM, η οποία ειδικεύεται σε εξελιγμένες λύσεις POS  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ανέλαβε να παρέχει στην Coffee Connection ABEE, ολοκληρωμένη επιχειρηματική υποστήριξη, τόσο τεχνολογική  όσο και λειτουργική,  με πρωτοποριακές λύσεις πληροφόρησης, προηγμένη διαχείριση απόδοσης και ευφυή πληροφόρηση της διοίκησης ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις.