Οι ελληνικες επιχειρησεις επενδυουν σε ΤΠΕ

Το έντονο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογιών (ΤΠΕ) καταδεικνύει έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε περισσότερες από 1.800 επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά το 2012. Στα βασικά συμπεράσματα της έρευνας περιλαμβάνονται τα εξής:

• Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, το 36,8% των επιχειρήσεων διέθεσε κεφάλαια το 2011 για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
• 1 στις 2 επιχειρήσεις, με αριθμό απασχολούμενων πάνω από 10 άτομα, επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011. Ο κλάδος των “Εκδόσεων-Εκτυπώσεων” και οι “Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί” συγκέντρωσαν τις υψηλότερες τιμές στο δείκτη επενδύσεων σε ΤΠΕ (άνω του 50%).
• 3 στις 4 επιχειρήσεις που επένδυσαν σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2010, διατήρησαν ή και αύξησαν το ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού τους για ΤΠΕ κατά το 2011.

H αναβάθμιση των βασικών υποδομών, η αυτοματοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών και η μείωση του κόστους εργασιών προβάλλουν ως τα βασικά κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ΤΠΕ. Έτσι, τα επενδυτικά τους κεφάλαια διοχετεύονται στην ενσωμάτωση λογισμικού, εξοπλισμού, εφαρμογών (28,4%) και στην ανάπτυξη των βασικών υποδομών (22%), ενώ σημαντικές κρίνονται και οι επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον ΤΠΕ, ειδικά όταν πρόκειται για μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την ίδια έρευνα, φαίνεται ότι τελικά πληρούνται οι στόχοι που τίθενται πριν την επένδυση,  καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται από “αρκετά” έως “πολύ” ικανοποιημένες από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή τους λειτουργία αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη, όπως είναι κυρίως η αυτοματοποίηση των εργασιών-λειτουργιών και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Το πλήρες κείμενο της έρευνας του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της ΚτΠ  βρίσκεται εδώ.