Ο ΟΤΕ στον Euronext Vigeo

Ως η μοναδική ελληνική εταιρεία που συγκαταλέγεται στον δείκτη Euronext Vigeo Eurozone 120 αναδείχθηκε ο όμιλος ΟΤΕ, όπως ανακοινώθηκε σχετικά. Πρόκειται για σημαντική διάκριση καθώς ο Euronext Vigeo Eurozone 120 αποτελεί έναν από τους επτά δείκτες αειφορίας που έχουν δημιουργηθεί από τον Euronext, τον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο στον κόσμο, και τον Vigeo, κορυφαίο ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης ομίλων και εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες περιλαμβάνουν τις εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.