Νεο εργο για την Q&R

Δυο νέα έργα για δημόσιους φορείς ανέλαβε πριν λίγες ημέρες η Quality & Reliability, ως μέρος της ένωσης εταιρειών Altec integration – Quality & Reliability – Master – Ots. Πιο συγκεκριμένα τα έργα υπεγράφησαν με την  Κοινωνία της Πληροφορίας  και αφορούν την ψηφιοποίηση των ληξιαρχικών πράξεων (ΛΠ) ληξιαρχείων που βρίσκονται σε Αθήνα – Δωδεκάνησα – Κυκλάδες, με συμβατική αξία €4,527 εκατ., και Μακεδονία – Θράκη, με συμβατική αξία €4,789 εκατομμύρια.

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των ΛΠ όσο και την καταχώρηση των ληξιαρχικών τους στοιχείων, ώστε να δημιουργηθεί το απαραίτητο περιεχόμενο στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου και κατ’ επέκταση να παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι ΛΠ που έχουν δημιουργηθεί ή και τροποποιηθεί στο παρελθόν, στα ληξιαρχεία που συμμετέχουν στο έργο.