Νεο εργο για τη SingularLogic

Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας – On Line Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών» με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, συνολικού τιμήματος 3.311.503 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ), υπέγραψε η SingularLogic μετά από δημόσιο διαγωνισμό στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 13 μηνών και αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ). Έχει ως στόχο  τη διασφάλιση αφ’ ενός των  ηλεκτρονικών συναλλαγών, της είσπραξης και της απόδοσης πόρων και εφ’ ετέρου της ασφαλούς και νόμιμης ηλεκτρονικής κατάθεσης του δικογράφου. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εφαρμογών,  την παροχή εξοπλισμού καθώς και την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και μετάπτωσης δεδομένων, εκπαίδευσης και υποστήριξης.