6.6 C
Athens
21/01/2021
Biztech

Mobility και IT

Η επέκταση των smartphones και των tablets στο χώρο εργασίας δεν υπάρχει περίπτωση να σταµατήσει. Έτσι, τα ζητήµατα που σχετίζονται µε το BYOD θα συνεχίσουν να απασχολούν τα τµήµατα IT για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πολλές από τις πρακτικές και τις τεχνολογίες που σχετίζονται µε αυτές τις συσκευές θα αλλάξουν σηµαντικά µέσα στο έτος και υπάρχουν συγκεκριµένες τάσεις που θα πρέπει να προσέξουµε από εδώ και στο εξής.

Το MDM παίρνει κεντρικό ρόλο
Το 2012 είδαµε το BYOD να αποτελεί κεντρικό ρόλο για την παροχή της δυνατότητας στους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως, να δηµιουργεί νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και να βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα. Επιπλέον παρουσιάστηκαν µια σειρά από απειλές ασφάλειας. Αυτός ο διαχωρισµός απαιτεί αρκετή ισορροπία. Από τη µία τα εταιρικά δεδοµένα βγαίνουν ολοένα και πιο συχνά από το εταιρικό δίκτυο και πρέπει να προστατεύονται, και από την άλλη, καθώς οι συσκευές ανήκουν κυρίως στους εργαζόµενους, τα µέτρα ασφαλείας πρέπει να σέβονται τα προσωπικά τους δεδοµένα.

Οι κατασκευαστές λύσεων MDM (Mobile Device Management) απάντησαν ιδιαίτερα γρήγορα σε αυτή την πρόκληση, αλλά τα προϊόντα τους δεν έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά από τις επιχειρήσεις τουλάχιστον όχι στο βαθµό στον οποίο έχουν γίνει αποδεκτές, οι αντίστοιχες συσκευές. Παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο MDM οι αγορές δεν έχουν ακολουθήσει µε τον ίδιο ρυθµό την έλευση του BYOD, το business έχει µεγαλώσει σηµαντικά. Σύµφωνα µε αναλυτές της Gartner, η αγορά του MDM για το 2012 ξεπερνά τα 500 εκατοµµύρια δολάρια. Η IDC προβλέπει ότι αυτή η αγορά θα φτάσει τα 1,8 δις δολάρια το 2016. Αντίστοιχα, και η Gartner προβλέπει ότι θα υπάρξει σηµαντική άνοδος στη συγκεκριµένη αγορά. Η διαχείριση των συσκευών θα ανεβεί παρά το γεγονός ότι η παραδοσιακή µορφή του MDM µάλλον θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν. Η εγκατάσταση και παρακολούθηση των συσκευών, έχει ένα σηµαντικό κοµµάτι της αγοράς, αλλά η προστασία αποτελεί το πλέον σηµαντικό ζητούµενο αυτή τη στιγµή, και έτσι η ασφάλεια των δεδοµένων είναι στην κορυφή της ατζέντας. Το κόστος της αντικατάστασης ενός smartphone ή ενός tablet δεν είναι µεγάλο, αλλά αν τα passwords ή οι οικονοµικές πληροφορίες χαθούν, το κόστος είναι ανυπολόγιστο. Έτσι η τάση που θα δούµε πιθανότερο είναι το MDM να αντικαθίσταται από λύσεις MAM (Mobile Application Management) ή MEM (Mobile Enterprise Management).

Οι µεγάλοι κατασκευαστές θα µπουν δυναµικά στο κοµµάτι mobile management
Τα προϊόντα MDM και MAM µέχρι σήµερα παράγονται από µικρούς εξειδικευµένους κατασκευαστές όπως είναι οι MobileIron, AirWatch, Zenprise και άλλες. Από τη στιγµή που η Citrix προχώρησε στην εξαγορά της Zenprise, ξεκίνησαν οι υποθέσεις ότι ολοένα και περισσότερες εξαγορές αναµένονται στο συγκεκριµένο τοµέα. Ήδη η Gartner αναφέρει ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό να δούµε εταιρείες, όπως οι Cisco, HP και Oracle να κινηθούν σε αυτή την αγορά. Μια ακόµη εταιρεία, η οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να κινηθεί σε αυτή την αγορά είναι η Dell. Ποιοι κατασκευαστές θα προχωρήσουν σε εξαγορές είναι κάτι που µένει να το δούµε, αλλά θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι κάποιες εξαγορές θα πραγµατοποιηθούν.

Προβλήµατα µε τις πατέντες
Οι δικαστικές διαµάχες όπως για παράδειγµα αυτή που πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στην Apple και τη Samsung αποτέλεσε µια από τις πιο σηµαντικές ειδήσεις του 2012. Μια αντίστοιχη δικαστική διαµάχη, η οποία θα έχει αρκετό ενδιαφέρον για την εν λόγω αγορά αφορά στη µήνυση που έκανε η Good Technology κατά των Mobile Iron και AirWatch, τον προηγούµενο Νοέµβριο. Οι ισχυρισµοί της Good Technology δεν περιλαµβάνουν µόνο τα κοινά χαρακτηριστικά στα περισσότερα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγµα η αποµακρυσµένη διαγραφή, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά που στηρίζονται σε πατέντες παλαιότερων των smartphones και του BYOD. Τα αποτελέσµατα αυτής της δικαστικής διαµάχης, µπορεί να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές τόσο στις λύσεις εταιρειών όπως οι AirWatch και τη MobileIron αλλά και στις κινήσεις των µεγαλύτερων παικτών, που θέλουν να επεκτείνουν το portfolio µέσω εξαγορών. Ένα σηµείο που πρέπει να σηµειώσουµε είναι ότι η µήνυση αυτή πραγµατοποιήθηκε σε ένα πολύ ενδιαφέρον -χρονικά- σηµείο.

Έµφαση στους developers εφαρµογών
Τα τµήµατα IT θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα µε τα εξαιρετικά περιορισµένα τους budget και το 2013, αλλά ο τοµέας της ανάπτυξης των εφαρµογών είναι σίγουρα ένας από αυτούς που θα διεκδικήσουν σηµαντικές επενδύσεις. Οι εφαρµογές Line of Business θα έχουν έναν από τους βασικούς ρόλους σε αυτήν την ανάπτυξη. Τα smartphones και τα tablets άλλαξαν σε πολύ µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο εργαζόµαστε. Οι πωλήσεις, η ιατρική και άλλοι τοµείς αποτελούν µόνο µερικούς από αυτούς που βελτίωσαν τις λειτουργίες τους απελευθερώνοντας τους επαγγελµατίες  του χώρου. Μια έρευνα της Intel αναδεικνύει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι του IT, βλέπουν το BYOD περισσότερο ως παράγοντα παραγωγικότητας, παρά ως παράγοντα µείωσης του κόστους.

Καθώς οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να εκµεταλλευτούν ολοένα και περισσότερο το mobility µέσα στο 2013, οι ανάγκες για εξειδικευµένες εφαρµογές και την αντίστοιχη υποστήριξη θα µεγαλώσει. Το retail είναι ένας άλλος τοµέας, ο οποίος είναι σίγουρο ότι θα απασχολήσει τους developers εφαρµογών. Μια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την IDC δείχνει ότι το 86% των καταναλωτών θέλουν να έχουν πρόσβαση στα online stores από τη φορητή τους συσκευή ακόµα και όταν βρίσκονται µέσα στο φυσικό κατάστηµα! Επίσης, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια θα γίνουν ένα µεγαλύτερο µέρος της διαδικασία πραγµατοποίησης αγορών. Μεγάλα οφέλη µπορούν να προκύψουν από εφαρµογές loyalty, οι οποίες χρησιµοποιούν δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο και την τοποθεσίας που βρίσκεται ο χρήστης για την παροχή στοχευµένης διαφήµισης.

Οι HTML5 εφαρµογές θα γίνουν πιο δηµοφιλείς
Η ποικιλία των φορητών λειτουργικών συστηµάτων είναι ένας βασικό παράγοντας δυσκολίας για τους developers. Η IDC αναφέρει στην έρευνά της ότι οι δηµιουργοί εφαρµογών είναι ενθουσιώδεις για το iOS και σε δεύτερο βαθµό για το Android. Οι developers έδειξαν επίσης ιδιαίτερα µεγάλο ενδιαφέρον για τις εφαρµογές HTML 5. Μπορεί να µην είναι τέλεια, αλλά η HTML 5 έχει υποστήριξη από πολύ µεγάλο αριθµό κατασκευαστών. Καθώς το cloud και το SaaS κερδίζουν επιπλέον έδαφος, οι εφαρµογές HTML 5 θα αρχίσουν να αντικαθιστούν τις εγγενείς εφαρµογές σαν τη βασική µέθοδο διανοµής περιεχοµένου. Το βασικό πλεονέκτηµα των εν λόγω εφαρµογών είναι ότι επειδή η πρόσβαση είναι µέσω browser δεν είναι απαραίτητο να ξαναγραφτούν για κάθε λειτουργικό.

Οι εγγενείς εφαρµογές δεν εγκαταλείπουν όµως τη µάχη. Η Gartner σηµειώνει ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν µια πιο εξειδικευµένη και ευχάριστη εµπειρία, ειδικότερα από τη στιγµή που η κάλυψη του δικτύου µπορεί να οδηγήσει τις εφαρµογές που είναι µέσω browser να έχουν προβλήµατα λειτουργίας και άρα να µειώνουν τη λειτουργικότητα παρά να την επιταχύνουν. Παρ’ όλα αυτά, η HTML 5 θα αποτελεί µια από τις πιο συνήθεις απαιτήσεις για τους developers µέσα στο 2013.

Ηρεµία για το άµεσο µέλλον στα λειτουργικά συστήµατα
Η BlackBerry (πρώην RIM) και η Microsoft ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να µπουν δυναµικά στο κοµµάτι των λειτουργικών συστηµάτων µε το BlackBerry 10 και τα Windows Phone 8 αντίστοιχα. Αυτό δεν αναµένεται να αποτελέσει άµεση απειλή τόσο για το Android όσο και για το iOS, αν και στο απώτερο µέλλον τα πράγµατα είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουν. Το λειτουργικό σύστηµα της Google βρέθηκε στην κορυφή για το 2012 και τόσο η IDC όσο και η Gartner περιµένουν ότι αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί και για τα επόµενα τρία χρόνια. Η IDC αναφέρει την επιτυχία των OEMs ως µέρος της επιτυχίας του Android και η έρευνα που έχουν πραγµατοποιήσει δείχνει αντίστοιχη αποδοχή και από την πλευρά των developers. Το iOS για πρώτη φορά εµφανίσθηκε αρκετά τρωτό χάνοντας µερίδιο κυρίως προς την πλευρά του Android εξαιτίας της αναµονής για το iPhone 5, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά µετακίνηση πελατών. Η έλευση του iPhone 5 και του iOS 6 έδωσαν την απάντησή τους όσον αφορά στη δυναµική του, χωρίς να φάνηκε να επηρεάζονται από το πρόβληµα µε την εφαρµογή Maps. Παρά το γεγονός ότι τόσο η Gartner όσο και η IDC βλέπουν ότι το iOS θα παραµείνει στη δεύτερη θέση σε σχέση µε το Android, οι περισσότεροι developers εξακολουθούν να δείχνουν ενδιαφέρον για το iOS.

Στο κοµµάτι των tablets, το iPad εξακολουθεί να έχει τη µερίδια του λέοντος. Η IDC αναµένει ότι η έλευση του iPad Mini θα ενδυναµώσει την παρουσία του iPad και η οικογένεια συνολικά θα έχει το µισό της αγοράς τουλάχιστον µέχρι το 2016. Ούτε τα Windows Phone 8 ούτε τα Windows RT έχουν κάνει τη διαφορά ακόµη, αλλά η IDC προβλέπει ότι και οι δυο πλατφόρµες θα κατακτήσουν την τρίτη θέση στις αγορές τους αντίστοιχα µέσα στο 2013. Η πρόβλεψη της εταιρείας δείχνει ότι µέχρι το 2016 θα έχουν ξεπεράσει το 10% των αγορών τους αντίστοιχα. Επίσης η Gartner προβλέπει ότι τα Windows 8 tablets και τα Ultrabooks θα αποτελούν το 40% των συσκευών που θα αγοράζονται από τις επιχειρήσεις µέσα στα επόµενα τρία χρόνια.

Ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στο virtualization και στο cloud
Το BYOD επιβάλει στο IT να διαχειρίζεται το εταιρικό περιεχόµενο σε συσκευές που δεν ανήκουν στην επιχείρηση και κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη. Η δυνατότητα πλήρους διαχωρισµού ανάµεσα στα εταιρικά δεδοµένα από τα προσωπικά δεδοµένα, αποτελεί το ιερό δισκοπότηρο του mobility και πολλές τεχνολογίες προσπαθούν να οδηγήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο εγκλεισµός δεδοµένων σε containers εφαρµογών και τα κρυπτογραφηµένα wrappers είναι µια αρκετά συνήθης προσέγγιση που ελέγχει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα, αλλά καθώς η µέθοδος αποθηκεύει δεδοµένα τοπικά δεν είναι τόσο ασφαλής όσο θα ήθελαν οι περισσότεροι administrators. Είναι σίγουρο ότι θα δούµε ολοένα και περισσότερες εταιρείες να πειραµατίζονται µε εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως είναι το virtualization και οι λύσεις που βασίζονται στο cloud µέσα στο έτος.

Ερευνητές της 451 Research αναφέρουν ότι στο άµεσο µέλλον θα υπάρξει σαφώς µεγαλύτερη ολοκλήρωση ανάµεσα στις φορητές εφαρµογές και στο cloud. Ειδικότερα όσον αφορά στο virtualization θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις κυρίως όσον αφορά στην κατανάλωση της µπαταρίας αλλά και στο κατά πόσο µπορεί να διατηρηθούν τα sessions που δηµιουργούν οι εφαρµογές. Από την άλλη, το ευρύτερο ζήτηµα µε το cloud περιλαµβάνει την εγκατάσταση εφαρµογών που στηρίζονται στον browser και στο SaaS. Είναι σίγουρο ότι θα δούµε πολλά νέα προϊόντα, τα οποία θα στηρίζονται σε ασφαλείς browsers και θα επιτρέπουν σαφώς καλύτερο έλεγχο από την πλευρά του IT σε σχέση µε αυτή που παρέχει η στάνταρ έκδοση του εκάστοτε λειτουργικού. Το cloud και το virtualization ναι µεν θα παίξουν σηµαντικό παράγοντα στην εξάπλωση του mobility, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα µπορεί να επεκταθεί καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης ανά πάσα στιγµή. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα οι πιο δηµοφιλείς λύσεις να παραµένουν όσες αποθηκεύουν τοπικά δεδοµένα µέσα σε έναν container, που είναι πλήρως διαχειρίσιµος από το IT.
 

Σχετικά άρθρα

Η νέα έκδοση της Oracle Database τώρα διαθέσιμη παντού

9% μείωση της αγοράς PC το 2020 προβλέπει η IDC

H Data Communication πιστοποιήθηκε κατά ISO 27001:2013

Giorgos Athanassiadis

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα