Αναβαθμιζεται το ελληνικο Internet

Ένας νέος κόμβος του GR-IX για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) εγκαινιάστηκε στις εγκαταστάσεις της MedNautilus, γεγονός που θα αναβαθμίσει, την ποιότητα και την ταχύτητα του ελληνικού Internet, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους πρόσβασης σε αυτό.

Το GR-IX είναι το ελληνικό Internet Exchange Point (IXP) και αποτελεί μια σημαντική εθνική υποδομή που διασυνδέει τις σημαντικότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ελληνικού Internet, όπως παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ, παρόχους περιεχομένου, και διευκολύνει την απρόσκοπτη ανταλλαγή κίνησης διαδικτύου (IP) μεταξύ αυτών.

H εγκατάσταση ενός επιπλέον κόμβου GR-IX στις εγκαταστάσεις της MedNautilus, αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια διεύρυνσης της διάθεσης των υπηρεσιών του GR-IX. Ο νέος  κόμβος διασυνδέεται μέσω οπτικών ινών με τα δύο υφιστάμενα σημεία παρουσίας του GR-IX στην Αττική, επιτρέποντας έτσι την ανταλλαγή κίνησης μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το σημείο διασύνδεσης του κάθε μέλους, και προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα γεωγραφικής εφεδρείας για όσα μέλη επιλέγουν να συνδέονται σε περισσότερα του ενός σημεία.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.