Με λυση της Retail Link “παταει γκαζι” η Avis

Άμεση μείωση του κόστους τιμολόγησης, αποϋλοποίηση τιμολογίων, αξιόπιστες και εστιασμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αρχειοθέτησης είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει η λύση της Retail Link στην Avis, τη μεγαλύτερη επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Avis επέλεξε την τοπική εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αρχειοθέτησης BizDoc Enterprise Edition. Η συγκεκριμένη λύση της Retail Link επιτρέπει στην Avis να περάσει στην ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του συνόλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων παραστατικών της, καθώς και στην ηλεκτρονική, ασφαλή και ταχεία αποστολή των τιμολογίων της προς τους πελάτες της.

Με τον τρόπο αυτό η Avis εξασφαλίζει μείωση του κόστους και του χρόνου τιμολόγησης/αρχειοθέτησης, κεντρικοποιημένο έλεγχο των ηλεκτρονικών παραστατικών της σε επιχειρησιακό επίπεδο χωρίς την απαίτηση αρχειοθέτησης εκτυπωμένων παραστατικών καθώς και την ανάκτηση των αρχειοθετημένων παραστατικών σε διάστημα δευτερολέπτων.