Καθαρα κερδη αυξημενα κατα 65,9% για την Πλαισιο

Καθαρά κέρδη ύψους € 5,657 εκατ. ανακοίνωσε η Πλαίσιο Computers για το πρώτο εξάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 65,9%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Στην ίδια ανακοίνωση η Πλαίσιο επισημαίνει ακόμα τα εξής:

  • Σταθερές πωλήσεις, βοηθούμενες από την ανάπτυξη στον τομέα “Τηλεφωνία” και τη σταθερότητα στον τομέα “Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές”.
  • Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) βελτιωμένο κατά 1,8 μονάδες βάσης στο 6,4%, με βασική συνεισφορά (47% περίπου) από τον τομέα “Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές”.
  • Συνολικά λειτουργικά έξοδα € 23,911 εκατ., μειωμένα κατά 6,7%, λόγω αποτελεσματικής παρακολούθησης του κόστους.
  • Επάρκεια και επαύξηση των προβλέψεων για “πελάτες / λοιπές απαιτήσεις” (στο 34,3% από 31,9% την 31.12.2012) και για “αποθέματα” (στο 27,5% από 24,2%), λόγω συντηρητικής πολιτικής και δοθέντος του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος.
  • Περαιτέρω μείωση του συνολικού δανεισμού κατά 9% στα € 15,8 εκ. έναντι της 31.12.2012 και συρρίκνωση των συνολικών υποχρεώσεων (πλην δανείων) κατά 26,8%.
  • H εταιρεία μπορεί να καλύψει το σύνολο των δανείων της, μέσω των διαθεσίμων της 2,4 φορές.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Πλαίσιο, Γεώργιος Γεράρδος, σημείωσε τα εξής: “Καταφέραμε να βελτιώσουμε τα περιθώρια αποδοτικότητας σε βαθμό τέτοιο που να αντισταθμίσει και με το παραπάνω την υποχώρηση των πωλήσεων. Η επιτυχία οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόσαμε με συνέπεια και συνίστανται αφ΄ ενός μεν στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, αφ΄ ετέρου δε στη βελτίωση των όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές μας. Η σταθεροποίηση των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, μας κάνει αισιόδοξους για τη συγκράτηση της πτωτικής πορείας των τομέων δραστηριοποίησής μας”.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.