Intel: Το νεο συστηµα επικοινωνιας του Stephen Hawking

Το σύστηµα οµιλίας που χρησιµοποιούσε ο Stephen Hawking δεν διέθετε κάποιο εργαλείο πρόβλεψης κειµένου, όπως αυτά που συναντάµε σε όλα τα smartphones της αγοράς, αλλά ούτε καν µια λειτουργία της λογικής του backspace. Τώρα αυτό έγινε δυνατό µέσω της συνεργασίας Intel και Swiftkey.

Ο Hawking, ο οποίος πάσχει από το σύνδροµο ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), επικοινωνεί εξ ολοκλήρου µέσω ενός συστήµατος επικοινωνίας που βασίζεται στο κείµενο και ο έλεγχός του πραγµατοποιείται από τους µύες του προσώπου του. Μέχρι πρότινος, ο µόνος τρόπος εισαγωγής κειµένου που διέθετε ο Hawking ήταν ένας συνεχώς κινούµενος κέρσορας, ο οποίος µετακινούνταν στα γράµµατα της αλφαβήτου και η επιλογή γινόταν µέσω ενός µυ στο µάγουλο του καθηγητή. Αυτή η µέθοδος είχε ως αποτέλεσµα µία ή δυο λέξεις ανά λεπτό, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Justin Rattner, chief technical officer, της Intel.

Η Intel έχει συνεργαστεί για πάνω από 10 χρόνια µε τον Hawking, προσπαθώντας να βελτιώσει το σύστηµα επικοινωνίας που χρησιµοποιεί τόσο ο Hawking όσο και άλλοι ασθενείς. Πριν από λίγες µέρες η Intel παρουσίασε το ACAT (Assistive Context Aware Toolkit) που έχει σχεδιαστεί γι’ αυτό ακριβώς το λόγο.

Το 2013, το σύστηµα επικοινωνίας του Stephen Hawking αποτελούταν από ένα tablet PC µε µια web κάµερα, το οποίο µπορούσε να χρησιµοποιήσει για την πραγµατοποίηση κλήσεων Skype. Ένα µαύρο κουτί κάτω από την καρέκλα του περιλαµβάνει έναν ενισχυτή ήχου και ρυθµιστές τάσης. Περιλαµβάνει επίσης ένα USB hardware κλειδί, το οποίο λαµβάνει τα δεδοµένα από έναν υπέρυθρο αισθητήρα στα γυαλιά του Hawking που καταγράφει τις αλλαγές στο φως, καθώς µετακινεί το µάγουλό του. Μια συσκευή σύνθεσης φωνής βρίσκεται σε ένα δεύτερο µαύρο κουτί στην καρέκλα του που λαµβάνει εντολές από τον υπολογιστή µέσω µιας θύρας επικοινωνίας.

Βελτιώσεις στο software και όχι στο hardware

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο γύρω από το ACAT είναι ότι δεν βελτιώνει το hardware του συστήµατος που χρησιµοποιεί ο Hawking για την επικοινωνία του, αλλά το software που µεταφράζει τις κινήσεις σε εντολές για τον υπολογιστή. Το ACAT έχει διπλασιάσει την ταχύτητα πληκτρολόγησης του Hawking. Επιπλέον, έχει επιφέρει µια βελτίωση της τάξης του 10 σε διάφορες διαδικασίες, όπως είναι η µετακίνηση του mouse ή το άνοιγα ενός email – διαδικασίες που είναι πραγµατικές προκλήσεις για κάποιον που δεν µπορεί να µετακινήσει το mouse µε το χέρι του.

Άρθρο που είχε δηµοσιευτεί αρχικά στο αγγλικό Wired, ανέφερε ότι η Intel σε πρώτη φάση είχε εξετάσει διαφορετικές εκδοχές που θα µπορούσαν να βελτιώσουν την επικοινωνία, µαζεύοντας περισσότερα δεδοµένα σε λιγότερο χρόνο, όπως για παράδειγµα οι αισθητήρες EEG ή gestures. Κάτι τέτοιο όµως δεν µπόρεσε να γίνει εφικτό, καθώς οι αισθητήρες EEG δεν µπορούσαν να αντιληφθούν τα σήµατα που ήταν απαραίτητα από τον εγκέφαλο του Hawking. Πέρα από αυτό, ο Hawking δεν έχει χρησιµοποιήσει ποτέ του κάποιο smartphone και δεν ήταν σίγουρος για τη χρήση της πρόβλεψης κειµένου, και σε πρώτη φάση έδειχνε να προτιµά την αργή αλλά ακριβή µέθοδο πληκτρολόγησης.

Οι αισθητήρες όρασης δεν µπόρεσαν να λειτουργήσουν, εξαιτίας των πεσµένων βλέφαρων του Hawking.

Για όλα τα παραπάνω, η Intel προχώρησε σε ένα συνδυασµό πρόβλεψης κειµένου αλλά και αλγορίθµων, οι οποίοι παρέχουν προτάσεις για τη συµπλήρωση κειµένου, όπως για παράδειγµα «τρύπα» µετά από το «µαύρη». Ένα πλήκτρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως backspace για να σβήσει κείµενο και να σταµατήσει κάποιες λειτουργίες.

Καθώς η ασθένεια ALS είναι µια εκφυλιστική ασθένεια, η ικανότητα που έχει ο Hawking να επικοινωνεί, µειώνεται συνεχώς. Η πρόβλεψη του περιεχοµένου θα αποτελεί ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη, καθώς η ασθένεια προχωρά. Πριν το 2008, ο Hawking µπορούσε να πληκτρολογεί 15 λέξεις ανά λεπτό χρησιµοποιώντας µια συσκευή µε τον αντίχειρά του. Αλλά πλέον στα 78 του δεν µπορεί να το χειριστεί. Αυτό που προσπαθεί η Intel, σε συνεργασία µε τον Hawking, είναι να µπορεί να συνεχίσει να επικοινωνεί για όσο περισσότερο καιρό µπορεί.