Η Korres επιλεγει την cloud εκδοση του Microsoft Exchange Online

Η ελληνική εταιρεία καλλυντικών Korres επέλεξε την έκδοση cloud του Microsoft Exchange Online για να αντικαταστήσει το διακομιστή  Microsoft Exchange 2003, τον οποίο χρησιμοποιούσε έως σήμερα. Η μετάβαση αυτή έγινε με γνώμονα την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας, βελτιωμένων επικοινωνιών και χαμηλότερου κόστους.

Οι εκτεταμένες ανάγκες της Korres καλύπτονταν, από το 2004, από τον διακομιστή Microsoft Exchange 2003, o οποίος παρείχε κεντρική συντήρηση και έλεγχο των επικοινωνιών. Ωστόσο, με τους αρχικούς 130 χρήστες να αυξάνονται σε 250 το 2013, και μια βάση δεδομένων μεγαλύτερη του 1TB, η υποστήριξη για ορισμένα στοιχεία του Exchange ήταν περιορισμένη, με αποτέλεσμα τη διαρκή αύξηση του κόστους που απαιτούσε η αποθήκευση. Ο τοπικός συνεργάτης της Microsoft, BinaryTree, που είχε προμηθεύσει το διακομιστή Exchange 2003, συνέστησε το cloud Exchange Online.

Η BinaryTree έλυσε τις όποιες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στο  cloud, και ο διακομιστής συνεργάστηκε άψογα με τις ταμπλέτες Lenovo λειτουργικού Windows 8.1, που αγοράστηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα για να αντικαταστήσουν τα Windows7 Professional tablets του προσωπικού εμπορίου και πωλήσεων.

Από τη μετάβαση η Korres αποκόμισε μεγαλύτερη αξιοπιστία στις επικοινωνίες της, ευκολία για τους χρήστες, μειωμένες δαπάνες, δυνατότητα αύξησης των χρηστών, εύκολη μετάβαση και αυξημένη ασφάλεια.