Η Entersoft εξαγορασε την Alpha Software Solutions

Τον μεγαλύτερο μεταπωλητή προϊόντων της εξαγόρασε η Entersoft, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας υπεγράφη η εξαγορά του 100% της Alpha Software Solutions, υλοποιώντας τη σχετική έγκρισης του Δ.Σ. της 22 Ιανουαρίου 2014. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των €406.000. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα €35.000 ενώ τα ίδια κεφάλαια ξεπερνούσαν τα €140.000 στις 30/11/13. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας υπερδωδεκάμηνης χρήσης, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει ήδη κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από €700.000 με τα κέρδη προ φόρων να ξεπερνούν τα €100.000.

Η Alpha Software Solutions, δραστηριοποιείται στην πώληση συστημάτων λογισμικού και υπηρεσιών για επιχειρήσεις και αποτελούσε το μεγαλύτερο μεταπωλητή προϊόντων της Entersoft με έδρα στη Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα.  Διαθέτει περί τα 20 εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο του λογισμικού και πελατολόγιο εκατοντάδων εταιρειών.