Η εξωστρεφεια ενισχυσε τα οικονομικα μεγεθη της Profile

Ενισχυμένα εμφανίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου Profile, στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς συνεχίζεται η επέκταση στις αγορές του εξωτερικού, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου εμφάνισε άνοδο της τάξεως του 7,2% διαμορφούμενος στα €6,6 εκατ. από €6,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκατ. από €1,7 εκατ. στο περσινό εννεάμηνο, αύξηση της τάξεως του 10,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €489 χιλ. από €214 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013 (αύξηση 128%) και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις €504 χιλ. από €282 χιλ. πέρυσι (αύξηση 79%).

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €5,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2014 έναντι €5,6 εκατ. το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 5%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ενισχύεται  η εξωστρέφεια της, με βασικούς άξονες τις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και λύσεις για τις ανάγκες του χρηματοοικονομικού τομέα, ενισχύοντας την οργανωτική δομή με έμπειρα στελέχη, αλλά και επιλέγοντας κατά τόπους νέους συνεργάτες για την αντιπροσώπευση των προϊόντων του. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης στρατηγικής, ήταν η επιλογή λύσεων του ομίλου Profile, από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς σε Ελλάδα, Αγγλία, Ελβετία και Μέση Ανατολή, για την κάλυψη αναγκών τους σε νευραλγικούς τομείς, όπως το P2P lending, Insurance Investment Management και Mobile Wealth Management.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.