Εργο της Cardisoft για το Πανεπιστημιο Αιγαιου

Ένα πρωτοποριακό επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο που στοχεύει να διασυνδέσει χιλιάδες πανεπιστημιακούς αποφοίτους με την αγορά εργασίας, τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, τις κρατικές υπηρεσίες και αντίστοιχα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδας, εγκατέστησε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η Cardisoft.

Πρόκειται για τη διαδυκτιακή πύλη ονομάζεται AlumniNet, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται το σύνολο των αποφοίτων, μεταπτυχιακών φοιτητών και των αποφοίτων παρελθόντων ετών του πανεπιστημίου, ενώ το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.

Το δίκτυο AlumniΝet απευθύνεται στο σύνολο αυτών των αποφοίτων αλλά και στο σύνολο των φορέων απασχόλησης της Ελλάδας (και του εξωτερικού) που αναζητούν στελέχη με τις ειδικότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις δεξιότητες των αποφοίτων του.

Η πλήρης λειτουργία του δικτύου όταν συνδεθούν η ηλεκτρονική πλατφόρμα όλες οι ομάδες των ενδιαφερόμενων χρηστών θα προσφέρει στον κάθε απόφοιτο μόλις εγγραφεί και δημιουργήσει το επαγγελματικό του προφίλ, τη δυνατότητα να συνδέεται με άλλους απόφοιτους, με τα τμήματα του πανεπιστημίου, το γραφείο διασύνδεσης, επιχειρήσεις, με άλλους ιστοχώρους επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn. Μέσα απ’ τη διασύνδεσή του μπορεί να ενημερώνεται για ανακοινώσεις του τμήματος απ’ το οποίο προέρχεται, να δέχεται πληροφόρηση για ευκαιρίες μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, για υποτροφίες, καθώς και για εργασιακό προσανατολισμό.  Μπορεί να δικτυώνεται και να επικοινωνεί με άλλους απόφοιτους για την αναζήτηση θέσεων εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, να δέχεται ειδοποιήσεις (alerts) για προσθήκη νέων καταχωρήσεων και αγγελίες θέσεων εργασίας, να δημιουργεί λίστα επαφών (φίλων), να βρίσκει ακόμη και συμβουλές ή χρηστικές πληροφορίες για μια επαγγελματική συνέντευξη.

Τα στοιχεία για την συμπλήρωση προφίλ του κάθε απόφοιτου-χρήστη περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες για εργασιακή εμπειρία, σπουδές, ενδιαφέροντα και άλλα επιτεύγματα με σκοπό να γίνει πιο ελκυστικός για ενδιαφερόμενους εργοδότες. Ο χρήστης – απόφοιτος έχει επίσης τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως π.χ. το LinkedIn. Μπορεί να “ανεβάζει” φωτογραφίες και videos και να “κατεβάζει” αρχεία, να επικοινωνεί με ηλεκτρονικά μηνύματα, να διανέμει, να συμμετέχει στη δημιουργία ομάδων και τη διαχείριση εκδηλώσεων, να ανανεώνει το επαγγελματικό του προφίλ με νέες καταχωρήσεις κ.ο.κ.

Βασικό λειτουργικό χαρακτηριστικό του δικτύου είναι ότι επιτρέπει την οριζόντια διάχυση της πληροφορίας σε  όλα τα υποσυστήματα που λειτουργούν πάνω στην πλατφόρμα AlumniΝet και όπως όλα τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργεί αμφίδρομα. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα σε  εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις ν’ αναζητήσουν αποφοίτους οποιουδήποτε τμήματος που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά και στους αποφοίτους ενός τμήματος να ενημερωθούν για καταχωρήσεις σχετικές με εκπαιδευτικές/επαγγελματικές ευκαιρίες που έχουν αναρτηθεί σε επιμέρους συστήματα διαχείρισης. Η καταχώρηση, για παράδειγμα, μιας προκήρυξης, γνωστοποιείται αυτόματα σε όλους τους χρήστες των υποσυστημάτων με προφίλ αποφοίτων που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της θέσης. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το AlumniΝet πρέπει κι αυτές να εγγράφονται στο δίκτυο συμπληρώνοντας ένα εταιρικό προφίλ με τα στοιχεία τους.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.