Εργο € 8,7 εκατ. συγκεντρωνει 12 προσφορες

Έντονο ενδιαφέρον υπήρξε για συμμετοχή στον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο, που αφορά στις “Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “∆ιοικητική Μεταρρύθµιση”.

To έργο έχει προϋπολογισμό € 8,7 εκατ. και συνολικά, 12 εταιρείες και σχήματα υπέβαλλαν προσφορές.  Στη λίστα περιλαμβάνονται η Ernst & Young, η Intrasoft International, η Q&R, η Unisystems, η European Dynamics, ο ΟΤΕ, η κοινοπραξία ATC – Printec, η κοινοπραξία Cosmos Business – European Profiles, η PwC, η Cognity, η κοινοπραξία Διαδικασία – Knowledge Broadband Services και η κοινοπραξία Altec Intergration – OTS.