Εργο απο τη Lavisoft για εταιρεια του τομεα ενεργειας

Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η Lavisoft με την Ασπροφός, εταιρεία μελετών στον τομέα της ενέργειας, για την εγκατάσταση του συστήματος της Access  Master, λύσης που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master. Πρόκειται για λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή οργανισμού στον τομέα της ασφάλειας, σε ότι αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους.

Το Access  Master συνεργάζεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό (Μονάδες Ελέγχου -Control Units – και Αναγνώστες Καρτών – Card Readers -), που εγκαθίστανται σε διαβαθμισμένα τμήματα (κεντρικές είσοδοι κτιρίων, είσοδοι σε εσωτερικούς χώρους, όπως Computer Rooms, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υψηλής ασφάλειας κλπ), αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σημείων πρόσβασης, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά, αφού καταγράφονται όχι μόνο οι έγκυρες προσβάσεις, αλλά και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο  άτομο.

Επιπλέον, το Access Master μπορεί να συνεργασθεί απόλυτα με το σύστημα ωροσήμανσης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time Master, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν τον έλεγχο της πρόσβασης με την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομία κλίμακας, αφού δεν απαιτείται ξεχωριστός εξοπλισμός για το κάθε σύστημα.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.