Ερευνα: Πως η τεχνολογια μπορει να βελτιωσει τη ζωη στην Ελλαδα;

Την επίδραση που μπορεί να έχει η καλή χρήση της τεχνολογίας στη βελτίωση της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής στην Ελλάδα αποπειράται να διερευνήσει μια νέα έρευνα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ELTRUN με την υποστήριξη της Ericsson.

Ειδικότερα, η online έρευνα με θέμα “Μπορεί η καλή χρήση της τεχνολογίας να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών στην Ελλάδα;” διερευνά τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία στη βελτίωση της ζωής των πολιτών και πως η χρήση της μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, την εξυπηρέτηση του πολίτη από τις δημόσιες υπηρεσίες, τις εμπορικές συναλλαγές, τον τουρισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση και εν τέλει την ενημέρωση, την ποιότητα ζωής και την εξοικονόμηση χρόνου των πολιτών μιας χώρας.

Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις των ίδιων των πολιτών οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να αναπτύξουν τη δική τους οπτική πάνω στο θέμα στη διεύθυνση technologyforgood.gr.