Τις 22 εγκαταστασεις εφτασε το ScanHRMS στην ελληνικη αγορα

Τις ανάγκες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του 48% των 500 μεγαλύτερων εταιρειών της αγοράς καλύπτει η λύση HRMS Self-Service της Scan, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία με αφορμή τις 22 επιτυχημένες εγκαταστάσεις της εφαρμογής στο σύνολο του 2013.

Το Self-Service της SCAN είναι δομημένο για να αξιοποιεί τις διαδικτυακές τεχνολογίες και  δίνει τη δυνατότητα στους διευθυντές των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού να διαχειρισθούν τις ομάδες τους και να έχουν μια συνολική  αντίληψη της παρουσίας, της απασχόλησης, της απόδοσης, της εκπαίδευσης και της διαχείρισης των πάσης φύσεων αιτημάτων των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, η λύση παρέχει στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία που τους αφορούν και τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με το διευθυντή τους και με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Άμεση συνέπεια των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι η ταχεία επικοινωνία, η αποσυμφόρηση των στελεχών και της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού  από εργασίες ρουτίνας,  η μείωση του  διαχειριστικού κόστους, ο αυτοματισμός και έλεγχος διαδικασιών και ροών εγκρίσεων καθώς και η εδραίωση πολιτικών και κανόνων λειτουργίας.