Επιλογη λυσης της Profile απο τον τραπεζικο τομεα

Η Profile επιλέχθηκε από την Credins Bank, σημαντικό τραπεζικό οργανισμό στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, για την εγκατάσταση της λύσης FMS.next Collections & Debt Recovery που παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση των σχετικών εργασιών της τράπεζας.

Η Credins Bank επέλεξε τη λύση της Profile μετά από διεθνή διαγωνισμό. Η λύση FMS.next Collections & Debt Recovery θα επιτρέψει στην Credins Bank να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες ανάκτησης χρέους, αποσκοπώντας στη μείωση των διαγραφών, τη βελτίωση των χρηματοροών και την ελαχιστοποίηση των προβλέψεων. Παράλληλα θα επιτρέψει στην τράπεζα τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες της ενδυναμώνοντας τις προοπτικές προώθησης των προϊόντων της.

Η λύση FMS.next Collections έχει σχεδιαστεί ειδικά για τραπεζικούς οργανισμούς ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στην πολυπλοκότητα και το νομοθετικό πλαίσιο των απαιτήσεων του κλάδου. Διαθέτει προηγμένες διαδικασίες ροής εργασιών (workflow), οι οποίες εξασφαλίζουν απρόσκοπτο και ασφαλή συγχρονισμό με τα υφιστάμενα συστήματα της τράπεζας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των δανείων σε καθυστέρηση.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.