Εγκριθηκε το εργο για το rural broadband

Εντός του επόμενου μήνα πρόκειται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, το οποίο θα υλοποιηθεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Το έργο, προϋπολογισμού €161 εκατ., πήρε το “πράσινο φως” από την διϋπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ, αφού νωρίτερα είχε εγκριθεί -με αρκετές τροποποιήσεις σε σχέση με το αρχικό πλάνο- από τις αρμόδιες αρχές της Κομισιόν, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Αναθέτουσα αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπ. Ανάπτυξης, το έργο αποσκοπεί μέσω ΣΔΙΤ στην εγκατάσταση και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών δικτύου για πρόσβαση στο διαδίκτυο (προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών), ώστε να επιτευχθεί η μείωση του “ευρυζωνικού χάσματος” μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και των περιοχών της υπόλοιπης χώρας στις οποίες ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. Προϋπόθεση είναι η υιοθέτηση ενός μοντέλου που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό.

Ο σχεδιασμός του έργου καλύπτει περίπου 5.500 οικισμούς και άνω των 600.000 κατοίκων σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές με ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 17 έτη, από τα οποία τα 2 έτη αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών και τα 15 στην εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους.

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

• Επαρκής ευρυζωνική κάλυψη των “λευκών αγροτικών περιοχών”.

• Δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικότητας στους τελικούς χρήστες (σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την ποιότητα και την τιμή).

• Ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανθεκτικής στο χρόνο δικτυακής υποδομής σύμφωνα με τη Ψηφιακή Ατζέντα 2020.

• Ικανότητα ουσιαστικής ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού και αποτροπή οποιουδήποτε μεμονωμένου παρόχου από το να αποκτήσει ειδικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων. Επαρκής κρατικός έλεγχος των αρχών λειτουργίας του δικτύου.

• Ενθάρρυνση και διευκόλυνση υφιστάμενων παρόχων υπηρεσιών δικτύου.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.