Διαθεσιμο το Red Hat Enterprise Linux 7

Η AlfaVad, επίσημος διανομέας της Red Hat, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Red Hat Enterprise Linux 7, το οποίο σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των datacenters, θέτοντας τα θεμέλια για το open hybrid cloud σε όλες τις συγκλίνουσες υποδομές.

Το Red Hat Enterprise Linux 7 παρέχει ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλή απόδοση αλλά και ευκολία στη χρήση χωρίς να αυξάνει την πολυπλοκότητα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται  αποτελεσματικότερη διαχείριση του περιβάλλοντός  σας.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:

1. Lightweight, portable Docker containers που τρέχουν εφαρμογές κοντά σε ταχύτητες bare-metal.
2. Βελτιωμένο filesystem, που συμπεριλαμβάνει XFS filesystem  το οποίο υποστηρίζει έως και 500TB.
3. Βελτιωμένο interoperability με Microsoft Active Directory domains.
4. Κεντρικό management των διαδικασιών, services, security κλπ χρησιμοποιώντας system, επιτρέποντας έτσι βελτιωμένο και λεπτομερή έλεγχο του συστήματος σας .
5. Εργαλεία απόδοσης όπως TUNA, Thermostat και Performance Co-Pilot.
6. Καινούργια εργαλεία διαχείρισης όπως το OpenLMI.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.