ΕΕ: Χρηματοδοτηση €24 δις στην ερευνα και την τεχνολογια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκαινίασαν πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα μια νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για να διευκολύνουν την πρόσβαση καινοτόμων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, τα επόμενα επτά χρόνια θα διατεθούν μέσω των προϊόντων “InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία” €24 δις σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και σε φορείς προώθησης των υποδομών έρευνας για χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να στηρίξει επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας ύψους έως και €48 δις.

Το εργαλείο InnovFin θα αποτελείται από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων, από εγγυήσεις σε ενδιάμεσους οργανισμούς που χορηγούν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι δάνεια απευθείας σε επιχειρήσεις, με στόχο τη στήριξη σχεδίων έρευνας και τεχνολογίας, από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα, στην ΕΕ και τις χώρες που συμμετέχουν στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Ο όμιλος της ΕΤΕπ αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγεί δάνεια σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ή εγγυήσεις σε τράπεζες που χορηγούν δάνεια στις επιχειρήσεις αυτές. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες που δανειοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα επενδύει σε ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα παρέχουν μετοχικό κεφάλαιο σε νεοφυείς και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.