Υπηρεσια ενισχυσης πωλησεων απο τη Regate

Μια νέα υπηρεσία εκπαίδευσης τμημάτων πωλήσεων παρουσίασε η Regate η οποία φιλοδοξεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση των εν λόγω τμημάτων. Πρόκειται για την Achieve Performance Selling (APS),  η οποία βοηθά να εξεταστεί εις βάθος ο τρόπος λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων, ώστε να σχεδιαστεί συγκεκριμένος τρόπος δράσης και λειτουργίας.

Το αποτέλεσμα που θα προκύψει, στη συνέχεια μεταφέρεται υπό μορφή σεμιναρίου στην ομάδα πωλήσεων. Παράλληλα, με τη χρήση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate επιτυγχάνεται τόσο ο έλεγχος λειτουργίας του τμήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη διοίκηση, όσο και το αποτελεσματικότερο και πιο άμεσο reporting.

Επιπρόσθετα, η Regate προσφέρει δωρεάν στο υφιστάμενο πελατολόγιό της ένα ακόμη εργαλείο, την υπηρεσία διάγνωσης, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πωλητών στο πεδίο, ώστε να διαμορφωθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για τις ανάγκες της κάθε εταιρίας και της κάθε αγοράς.