Τεταρτο συνεχομενο ανοδικο τριμηνο για την MLS

Αύξηση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη της παρουσιάζει η MLS Πληροφορική το πρώτο εξάμηνο του 2013. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 22% και ανήλθε σε € 3,75 εκατ. έναντι € 3,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε € 805 χιλ. έναντι € 668 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 2,32 εκατ. έναντι € 2,07 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012 (αύξηση 12%). Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε € 18,6 εκατ. και τα ταμειακά διαθέσιμα σε € 1,05 εκατ.

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS, Ιωάννης Καματάκης, σημείωσε: “Διανύουμε το τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό τρίμηνο. Πιστεύουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ενταθεί τα επόμενα τρίμηνα. Μετά την αγορά των smartphones,  η ΜLS στο τρίτο τρίμηνο που διανύουμε εισήλθε και στην αγορά των tablets με τέσσερα νέα μοντέλα. Εντείνουμε τις επενδύσεις μας σε έρευνα και ανάπτυξη και ετοιμάζουμε πολλά νέα προϊόντα”. 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.