Συνεργασια ΣΕΠΒΕ με το Διεθνες Πανεπιστημιο της Ελλαδος

Στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιχειρήσεων, υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Με το σύμφωνο οι δύο φορείς θεσπίζουν ένα μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης που θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες ενέργειες:

• Διπλωματικές φοιτητών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και  Συμβουλευτικές Εργασίες (Consulting Projects) με εταιρείες – μέλη του ΣΕΠΒΕ.

• O ΣΕΠΒΕ θα προσφέρει συμβουλευτικά τεχνογνωσία για το περιεχόμενο των προγραμμάτων, ώστε αυτά να παραμένουν επίκαιρα και στην αιχμή της τεχνολογίας και της αγοράς εργασίας.

• Ενθάρρυνση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας με την παροχή mentoring σε φοιτητές που επιχειρούν την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων (startup) ή συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ψηφιακής καινοτομίας.

• Σχεδιασμός για από κοινού δραστηριοποίηση σε ερευνητικά έργα.

• Συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου στις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης (π.χ. Career Fair) και από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων (workshops, seminars etc.).

• Τέλος, το Διεθνές Πανεπιστήμιο θα προσφέρει μία πλήρη υποτροφία σε υποψήφιο φοιτητή από εταιρεία-μέλος του ΣΕΠΒΕ για το πρόγραμμα MSc in ICT Systems. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τους εργαζόμενους αλλά και τα παιδιά τους.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.