Σημαντικη πιστοποιηση για την Klarity Risk

Tην πιστοποίηση και αναγνώρισή της κατά ISO 9001:2008 από την AJA Europe Independent Registrars, για το σχεδιασμό, διαχείριση ανάπτυξης και εμπορίας του συστήματός της, Paragon, ανακοίνωσε η Klarity Risk.

Οι διεργασίες του Paraon επιθεωρήθηκαν από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ο οποίος τεκμηρίωσε την πλήρη εναρμόνιση κάθε διαδικασίας με τις απαιτήσεις του προτύπου. Επιπλέον, με την πιστοποίηση αυτή επικυρώνεται η αξιοπίστία των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας, με στόχο τη συνεχή ευθυγράμμιση τους με τις προϋποθέσεις των διεθνών προτύπων.

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η Klarity Risk είναι πάροχος λύσεων λογισμικού στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό & τραπεζικό τομέα. Προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες στα θέματα διαχείρισης κινδύνων, βελτιστοποίησης επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ακεραιότητας και διαφάνειας συναλλαγών.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.