Σε Uni Systems και Q&R εργο για το ΑΣΕΠ

Κατακυρώθηκε στην ένωση εταιρειών “Uni Systems – Quality & Reliability” από την Κοινωνία της Πληροφορίας η υλοποίηση του έργου  “Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)”, με συμβατική αξία €3,14 εκατ. ενώ  η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 26/6/2014.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, η υλοποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου υποψηφίων με καταχωρήσεις δικαιολογητικών των υποψηφίων (repository), με πρόβλεψη για εισαγωγή ψηφιακά πιστοποιημένων δικαιολογητικών, και με υπηρεσίες διαχείρισης, η υλοποίηση on-line οδηγού βοηθείας για τους υποψήφιους για την step-by-step καταχώρηση στοιχείων και παρακολούθηση διαδικασιών, η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ προκειμένου να υποστηρίξει την ραγδαίως αυξανόμενη επισκεψιμότητα και το workload του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος και των νέων υπηρεσιών του έργου και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα του ΑΣΕΠ.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.