Προγραμμα εκπαιδευσης απο τη SAP

Με στόχο την υποστήριξη των οργανισμών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των χρηστών πάνω στις λύσεις της, η SAP προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η SAP βοηθά τους πελάτες της να προσδιορίσουν τις ανάγκες του οργανισμού που εκπροσωπούν, να καθορίσουν τις ανάγκες εκπαίδευσης των ομάδων έργου, των τεχνικών και των χρηστών, με ένα και μοναδικό στόχο: την αυτονομία τους.

Οι υφιστάμενοι χρήστες λύσεων SAP έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δύο νέες λύσεις σε επίπεδο software (SAP Workforce Performance Builder) καθώς και στο χώρο του e-learning (Learning Hub). Ταυτόχρονα οι ιδιώτες μπορούν να επωφεληθούν από τις εκπαιδευτικά προγράμματα της SAP σχετικά με κάθε πρόταση που παρέχει η εταιρεία μέσω του πλέον ευέλικτου συστήματος e-learning:

• Workforce Performance Builder – Το SAP Workforce Performance Builder (WPB) βοηθά τον οργανισμό στη δημιουργία, επεξεργασία και καταγραφή documentation, εκπαιδευτικού υλικού, προσομοιώσεων, σεναρίων για τεστ και e-learning. Εγκαθίσταται και είναι έτοιμο για λειτουργία άμεσα.
• Learning Hub – Με το SAP LearningHubsite παρέχεται πρόσβαση στο περιεχόμενο εκπαίδευσης SAP κατευθείαν από τους υπολογιστές των εκπαιδευόμενων.
• E-Learning – Τα διαθέσιμα μαθήματα SAP με τη μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή αξία εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα: αυτονομία στο ρυθμό μάθησης, διαδραστικό περιβάλλον και χαμηλό κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.sap.com/greece/services/education/