Πλατφορμα mobile marketing απο τη Cytech

Τη νέα έκδοση της mobile marketing πλατφόρμας της, η οποία προσφέρει αναπτυγμένες δυνατότητες και επιτρέπει τη δημιουργία πολυμεσικών mobile marketing campaigns σε συνδυασμό με προηγμένα μοντέλα χρεώσεων και τιμολόγησης, ανακοίνωσε η Cytech. Το λογισμικό είναι μια white-label λύση, με πελάτες σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία.

Η πλατφόρμα της Cytech υποστηρίζει web opt-in χαρακτηριστικά και συνδυάζει πολλαπλά μέσα στις καμπάνιες της. Η νέα έκδοση συνδυάζει τα SMS με νέες τεχνολογίες, όπως τα QR Codes, το Near-Field Communications (NFC) και web φόρμες (Web Forms), όλα στην ίδια καμπάνια. Έτσι, η υλοποίηση κάθε πιθανού σεναρίου μάρκετινγκ είναι εφικτή, με τη δυνατότητα της πλατφόρμας να συνδυάζει διαφορετικές μεθόδους συμμετοχής (opt-in methods) και να στοχεύει ταυτόχρονα σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών.

Για όλες τις μεθόδους η πλατφόρμα SMS υποστηρίζει την διαδικασία διπλής εγγραφής (double opt in), έτσι ώστε ο χρήστης να μην μπορεί να εισάγει κάποιον άλλο αριθμό κινητού τηλεφώνου πέραν από το δικό του.

Η έκδοση 5.5 της πλατφόρμας συνοδεύεται από διάφορες επιλογές τιμολόγησης, όπως είναι το pay as you go, ο καταμερισμός εσόδων και τα πακέτα χρεώσεων.