Διαθεσιμο το νεο GFI MAX MailArchiver

H GFI Software ανακοίνωσε τη νέα έκδοση της λύσης, GFI MAX MailArchiver 2012, μία hosted υπηρεσία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δίνει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης μηνυμάτων e-mail σε γεωγραφικά κατανεμημένα κέντρα δεδομένων για μελλοντική έρευνα, αναφορά και τυχόν ανάκτηση.  Στην Ελλάδα, τα προϊόντα της GFI διανέμονται από την Orthology.

Η υπηρεσία που είναι  ουδέτερη από πλατφόρμες μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε ενσωματωμένα μέσα στο GFI MAX MailProtection για να προσφέρει στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών μηχανογρήφησης και στους πελάτες τους, μία ενιαία, εύκολη στη χρήση λύση για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail continuity και αρχειοθέτηση e-mail. Σχεδιασμένο ειδικά για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υποστήριξη σε λύσεις  πληροφορικής και διαχείριση παροχής υπηρεσιών, το GFI MAX MailArchive βοηθά στην επίλυση αρκετών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα, αφού βοηθά τους πελάτες να απαλλαγούν από τις αυξανόμενες απαιτήσεις αποθήκευσης για την υποδομή των e-mail τους, ενώ παρέχει άμεση πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία των e-mail.