Πλαισιο: Σε…πλαισιο κερδοφοριας για 4η χρονια

Κρίση; Ποια κρίση θα μπορούσε να ισχυριστεί η διοίκηση της Πλαίσιο αφού η εταιρεία κατέγραψε ισχυρή βελτίωση της κερδοφορίας και μάλιστα για 4η συνεχή χρονιά, την ίδια στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ψάχνει να βρει ανάσες (όχι αξιοπρέπειας) αλλά ρευστότητας και κερδοφορίας.

Έτσι, τα  κέρδη προ φόρων και μετά από φόρους ήταν υψηλότερα κατά 15% και 13% αντίστοιχα, ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 5%, παράλληλα με σταθερά ισχυρή ρευστότητα και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα €16 εκατ. και τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 73 ευρωλεπτά, αυξημένα κατά 12,9%. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,2% στο σύνολο του έτους, με βελτιωμένο περιθώριο μικτού κέρδους που προσεγγίζει το 25%. Σημαντική ήταν και η υποχώρηση του συνολικού δανεισμού κατά € 4,3 εκατ. – σε κάτω των € 10 εκατ. – και παράλληλα διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων σε επίπεδα πλέον των € 45 εκατομμυρίων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος τόνισε ότι ήταν η εμπορική απόδοση, εστιασμένη κυρίως στην ανάπτυξη των brands της εταιρείας, αυτή που πέτυχε να φέρει και ανάπτυξη κερδοφορίας και ανάπτυξη μεριδίων αλλά και για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια και ανάπτυξη πωλήσεων, καθαρά οργανική. Επίσης σημαντική ήταν η απόδοση του Πλαισίου στα σχολικά προϊόντα, ενώ εξίσου σημαντικές ήταν οι εμπορικές συγκυρίες του Mundial και του Digea, που έδωσαν μεγάλη ώθηση στην προώθηση τηλεοράσεων.