Πλαισιο: αυξηση κερδων, μειωση πωλησεων

Βελτιωμένα κέρδη παρουσίασε η Πλαίσιο Computers στο α’ εξάμηνο του 2012, χωρίς, πάντως, να καταφέρει να μην δει τις πωλήσεις της να παρουσιάζουν πτώση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία είδε τα καθαρά κέρδη της να αυξάνονται κατά 26% -σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011- στα 3,4 εκατ. ευρώ παρά τη μείωση των πωλήσεων της κατά 15,5% στα 132,945 εκατ. ευρώ από 157,382 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,8% στα 6,142 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών “έπεσαν” στα 73,867 εκατ.ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 20,2%, οι πωλήσεις από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 15,478 εκατ.ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 0,8%, ενώ οι πωλήσεις από είδη γραφείου διαμορφώθηκαν σε 42,229 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 12,2%. Η συνολική μείωση των πωλήσεων της Πλαίσιο εκτιμάται ότι κινήθηκε κοντά στο μέσο όρο της αγοράς, ενώ είναι πιθανό να υπήρξε και αύξηση του μεριδίου της.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 1,5% στα 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ είναι αξιοσημείωτο πως η Πλαίσιο Computers βελτίωσε περαιτέρω τα ταμειακά της διαθέσιμα, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον πως ο μακροπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός του ομίλου στις 30 Ιουνίου ήταν στα 15,834 εκατ.ευρώ και ο βραχυπρόθεσμος στα 3,143 εκατ. ευρώ.