Πιστοποιηση τεχνικης υποστηριξης για την Κωτσοβολος απο την HP

Η Κωτσόβολος αναγνωρίστηκε από τη Hewlett Packard ως ένας από τους πρώτους πιστοποιημένους συνεργάτες παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Home Product Service Partner) στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση αυτή εντάσσεται στην “ομπρέλα” του Support 360o, του ολοκληρωμένου brand υπηρεσιών της Κωτσόβολος και αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πανελλαδικό επίπεδο για όλους τους φορητούς και σταθερούς υπολογιστές οικιακής χρήσης HP οι οποίοι βρίσκονται εντός εργοστασιακής εγγύησης, απ’ όπου και αν έχουν αγοραστεί.

Οι υπηρεσίες-εργασίες που θα αναλαμβάνουν τόσο τα Support 360o corners, τα εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης της Κωτσόβολος, όσο και το επισκευαστικό κέντρο της αλυσίδας στη Μαγούλα, είναι οι ακόλουθες:

  • Παροχή τεχνικών υπηρεσιών διάγνωσης, επισκευής, συντήρησης για όλους τους φορητούς και σταθερούς υπολογιστές οικιακής χρήσης HP στα εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης Support 360o
  • Πανελλαδική υποστήριξη στα καταστήματα της αλυσίδας Κωτσόβολος, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.
  • Πώληση γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων από τα εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης Support 360o εντός των καταστημάτων Κωτσόβολος.
  • Συλλογή και αποστολή στο επισκευαστικό κέντρο Μαγούλας όλων των φορητών και σταθερών υπολογιστών οικιακής χρήσης HP (εντός και εκτός εργοστασιακής εγγύησης), οι οποίοι δεν μπορούν να επισκευασθούν επί τόπου από τα εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης Support 360o μέσα στα καταστήματα Κωτσόβολος.