ΟΤΕ: €300 εκατ. για τη Nova!

Αποδείχθηκε τελικά στην πράξη το φημολογούμενο ενδιαφέρον του ΟΤΕ για την Νova, αφού ανακοίνωσε ότι κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατέθεσε μη δεσμευτική προσφορά στη Forthnet για την εξαγορά της Nova. Η μη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε ο ΟΤΕ είναι εντός εύρους €250-300 εκατ. προσαρμοζόμενη ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δανειακές υποχρεώσεις  (debt free/cash free basis) της Nova.

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ενεργεί η Barclays ενώ στον όμιλο εκτιμούν ότι η επιδιωκόμενη συμφωνία θα είναι συμφέρουσα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Με βάση τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς, αλλά και τις τάσεις στο home entertainement σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνδρομητική τηλεόραση έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας καθώς η διείσδυσή της στην ελληνική αγορά ανέβηκε από το 11% (2011- χρονιά που ξεκίνησε δορυφορικές υπηρεσίες ο ΟΤΕ TV) στο 18% (2013), ενώ το 2014 αναμένεται να ξεπεράσει το 20%. 

Το ποσοστό αυτό παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά διείσδυσης της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ευρώπη, με τις υπόλοιπες Μεσογειακές χώρες να κυμαίνονται στο 25%, και την υπόλοιπη Ευρώπη να ξεπερνά το 50%. Στην Ελλάδα, η συνολική βάση στο α’ τρίμηνο του 2014 ξεπέρασε τους 760.000 συνδρομητές, με τον ΟΤΕ TV να βρίσκεται στους 280.000.

Το μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι πως θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι “παίκτες” της τηλεπικοινωνιακής αγοράς αλλά και κατά πόσον σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία, αυτή θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.