“Ολυμπιακο” εργο για τη Xerox

Η Xerox συνεχίζει τη “σύνδεσή” της με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αναλαμβάνοντας και διεκπεραιώνοντας με επιτυχία τη σύμβαση για την ηλεκτρονική διαχείριση του ιστορικού αρχείου της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 μέσα από την πλατφόρμα Document & Content Management.

Πιο συγκεκριμένα, η Xerox προμήθευσε στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε για το εν λόγω έργο, την πλατφόρμα Xerox Docushare για την εισαγωγή και διαχείριση όλου του ηλεκτρονικού περιεχομένου του ιστορικού αρχείου της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.

Η πλατφόρμα Docushare, η οποία αποτελεί λογισμικό διαχείρισης εγγράφων, επιτρέπει ομάδες και τμήματα να συλλέγουν, να μοιράζονται, να ανακαλούν και να διανέμουν έγγραφα. Η τεχνική ομάδα της Xerox φρόντισε ώστε το σύστημα να παραμετροποιηθεί κατάλληλα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δόθηκαν προκειμένου να καλύψει τις ειδικές ανάγκες του συγκεκριμένου αρχείου, εξυπηρετώντας τη διαχείριση του πλούσιου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, των σαρωμένων έντυπων, των σχεδίων και των εφαρμογών (html/flash).