Νεα HR εφαρμογη απο την SCAN Information Systems

Τη νέα εφαρμογή HR Mobile ανακοίνωσε SCAN Information Systems, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν τη δημιουργία και την ενδυνάμωση ενός πιο ανθρωποκεντρικού και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Το HR Mobile, επεκτείνει το σύστημα ScanHRMS της εταιρείας, και το βάζει “στα χέρια” των εργαζομένων, προσφέροντας τους άμεση πρόσβαση στα δεδομένα τους αλλά και ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίηση στο πλαίσιο του εταιρικού περιβάλλοντος που τους αφορά.  Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι η μείωση του διαχειριστικού κόστους, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η αμεσότητα στην ενημέρωση και η ενεργοποίηση του προσωπικού. Το HR Mobile είναι διαθέσιμο με τη μορφή “native” application σε iOS (Apple) και σε Android συστήματα, τόσο σε κινητά (Smartphones) όσο και σε tablets.

Το HR Mobile προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα λειτουργιών, που σήμερα περιλαμβάνει εταιρικές ανακοινώσεις, υπόλοιπα και  αιτήσεις αδειών, εγκριτικές ροές, πληροφορίες εργασιακής σχέσης και εταιρικού τηλεφωνικού κατάλογου ενώ οι managers μπορούν επιπλέον να διαχειρίζονται στοιχεία της ομάδας τους, όπως το Ημερολόγιο και οι εγκρίσεις αδειών. Το HR Mobile αλληλεπιδρά με το λειτουργικό σύστημα του κινητού,  τόσο για την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή e-mails (αξιοποιώντας τον εταιρικό κατάλογο), όσο και μέσω του κέντρου ειδοποιήσεων (notification center), προκειμένου ο εργαζόμενος να λαμβάνει ειδοποιήσεις σε όλες τις καταχωρημένες συσκευές του, ακόμη κι όταν δεν είναι συνδεδεμένος. Τεχνολογικά η εφαρμογή διακρίνεται ακόμα για την ασφάλεια στην επικοινωνία με τη χρήση κρυπτογράφησης και ισχυρών μεθόδων ταυτοποίησης, την πολυγλωσσικότητα, καθώς επίσης και ένα ελκυστικό και εύκολο στη χρήση User Interface.

Για τη χρήση του HR Mobile είναι απαραίτητο το ScanHRMS, το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της SCAN, καθώς και η web-based εφαρμογή του ScanHRMS, το Self Service.