Μητρωο αξιολογητων για το ICT4GROWTH

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ Α.Ε.) ενόψει της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας-ICT4GROWTH» ανακοίνωσε ότι προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης.

Με νεώτερη ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Αξιολογητών θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο site της ΚτΠ.