Η Sieben στο δικτυο της Impact

Διευρύνεται το δίκτυο συνεργατών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, βασισμένων στην οικογένεια λύσεων Connect της Impact, καθώς στην οικογένεια συνεργατών της Impact προστέθηκε και η Sieben, εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή εφαρμογών λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις, με δραστηριότητα στους τομείς business software, systems integration και digital marketing.

Μέσω της συνέργειας Paperless Connect, παρέχονται ήδη υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις στους τομείς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αρχειοθέτησης, ανταλλαγής και διαχείρισης παραστατικών. Με την προσθήκη της Sieben ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο η σύμπραξη του δικτύου, αφού καλύπτεται ένας επιπλέον κλάδος της αγοράς με τις λύσεις που παρέχει η Impact.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.