Η Ευρωπαϊκη Επιτροπη επελεξε servers της HP

Η Hewlett-Packard ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε, μέσω ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού, να προμηθευτεί servers HP Integrity και σχετικά προϊόντα, ώστε να υποστηρίξει τα κρίσιμα φορτία εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών έντασης βάσης δεδομένων και άλλων κρίσιμων περιβαλλόντων, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, οι θεσμοί, οι υπηρεσίες και οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην προμήθεια, θα μπορέσουν να αποκτήσουν νέους servers HP Integrity, οι οποίοι βασίζονται σε επεξεργαστές Intel Itanium και “τρέχουν” λογισμικό HP-UX 11i v3.

Στο πλαίσιο της τεχνικής αξιολόγησης, υλοποιήθηκαν benchmark tests στο κέντρο δοκιμών (Performance Center) της HP EMEA, στη Γερμανία. Βάσει των κριτηρίων επιλογής, όπως δημοσιεύθηκαν στα ενημερωτικά τεύχη του διαγωνισμού, οι λύσεις της HP σημείωσαν την καλύτερη σχέση ποιότητας-κόστους.

Πέρα από τους servers HP Integrity, η HP θα παρέχει και σχετικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού. Επίσης, η  HP Technology Services θα προσφέρει υπηρεσίες και υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών συντήρησης και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Οι servers HP Integrity και το λειτουργικό HP-UX είναι μέρος του χαρτοφυλακίου HP Converged Infrastructure, το οποίο απλοποιεί και ενοποιεί τις υποδομές πληροφορικής μέσω ενός κοινού, αρθρωτού, χαρτοφυλακίου κρίσιμων συστημάτων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ώστε να προσφέρουν υψηλή διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα και ανθεκτικότητα για απαιτητικά φορτία εργασιών.