Εργο στον τομεα υγειας για τη Retail Link

Την υλοποίηση έργου ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών ανέλαβε η Retail Link για την Αθηναϊκή Γενική Κλινική, στα πλαίσια της επέκτασης της συνεργασίας των δύο εταιρειών. Πρόκειται για έργο που αφορά την αποϋλοποίηση χάρτινων παραστατικών, αλλά και των διατάξεων του ισχύοντος Κ.Φ.Α.Σ., που προβλέπει τη χρήση επιπλέον μεθόδων πέραν των φορολογικών μηχανισμών, για την εφαρμογή του e-invoicing στην Ελλάδα.

Η Αθηναϊκή Κλινική προχώρησε στην εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών, για την ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Παραστατικών με τους εμπορικούς συνεργάτες της (π.χ, ασφαλιστικές εταιρείες). Στο πλαίσιο αυτό η δυνατότητα των επιχειρήσεων να εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία σε σύγκριση με το παρελθόν, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες μείωσης του λειτουργικού κόστους και εκσυγχρονισμού των μεθόδων ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων.